Horská pieseň

Pieseň o horách, ľuďoch, prírode…

Je jednoduchá, patrí k horskej krajine…

Doznieva v diaľke nad horami,

dotvára kolorit kraja…

Molová aj durová…

Je len taká, akú môže človek vytvoriť…

Vytvoriť zo slov vďaka daru

zvanému hudba.